TeamGroup T-Force DDR4 8G PC4-21300 CL18 T1 GAMING
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / 메모리 타이밍: 18-18-18-43
30,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-21300 CL19 AEGIS
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 19-19-19-43
33,000
삼성전자 DDR4 8G PC4-21300
DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz
33,500
GeIL DDR4 8G PC4-21300 CL19 EVO SPEAR
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / 메모리 타이밍: 19-19-19-43
37,000
GeIL DDR4 8G PC4-24000 CL16 PRISTINE
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
40,000
GeIL DDR4 8G PC4-24000 CL16 EVO SPEAR
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍: 16-16-16-36
42,000
GeIL DDR4 8G PC4-19200 CL17 PRISTINE
DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 17-17-17-39
44,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-21300 CL19 NT
DDR4 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 19-19-19-43
44,000
GeIL DDR4 8G PC4-25600 CL16 EVO SPEAR
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
46,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-24000 CL16 AEGIS
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
46,000
GeIL DDR4 8G PC4-19200 CL17 EVO SPEAR
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍: 17-17-17-39
48,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-21300 CL15 RIPJAWS V VS
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15-35
48,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-21300 CL15 RIPJAWS V VB
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15-35
48,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-21300 CL15 RIPJAWS V VR
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / 메모리 타이밍 : 15-15-15-35
48,000
G.SKILL DDR4 8G PC4-25600 CL16 AEGIS
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / 메모리 타이밍: 16-18-18-38
50,000
TeamGroup T-Force DDR4 8G PC4-21300 CL15 Delta RGB 서린
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / 방열판 / LED 라이트 / LED색상: RGB / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / POLYCHROME / TT RGB PLUS / RAZER CHROMA / 메모리 타이밍: 15-17-17-35
50,000
TeamGroup T-Force DDR4 8G PC4-21300 CL15 Delta RGB 화이트 서린
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / LED색상: RGB / XMP / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / POLYCHROME / TT RGB PLUS / RAZER CHROMA / 메모리 타이밍: 15-17-17-35
50,000
PATRIOT DDR4 8G PC4-25600 CL16 VIPER STEEL
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
51,500
GeIL DDR4 8G PC4-21300 CL19 SUPER LUCE RGB Sync 화이트
DDR4 / PC용 / 1ea / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / 방열판 / LED 라이트 / LED색상: RGB / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / RGB LED / 메모리 타이밍: 19-19-19-43
55,000
GeIL DDR4 8G PC4-21300 CL19 SUPER LUCE RGB Sync 블랙
DDR4 / PC용 / 1ea / 포함 / Dimm / 8GB / 2,666MHz / 1.20V / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / RGB LED / 메모리 타이밍: 19-19-19-43
55,000
   2
개인정보처리방침 이용약관 회사소개 고객센터 사업자정보확인
(주)제이앤피컴퍼니 사업자등록번호 : 504-81-91531 대표: 김찬영 대구 중구 문화동 2-3번지 (교동2길 31)
통신판매업신고번호 : 대구중구 2486호 개인정보책임자 : 김호진 고객센터 : 1588-4663 FAX : 053)426-8365 pczone2015@naver.com