ADATA XPG DDR4 16G PC4-19200 CL16 GAMMIX D10 블랙 (8Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 16GB / 2,400MHz / 1.20V / XMP
220,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-24000 CL16 SNIPER X SXF (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
320,000
CORSAIR DDR4 32GB PC4-21300 CL16 VENGEANCE RGB (8Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
336,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-19200 CL17 SNIPER X SXK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 17-17-17-39
340,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-19200 CL17 SNIPER X SXF (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 17-17-17-39
340,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-19200 CL17 SNIPER X SXW (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 17-17-17-39
340,000
CORSAIR DDR4 32GB PC4-21300 CL16 VENGEANCE PRO RGB WHITE (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
344,000
CORSAIR DDR4 32GB PC4-21300 CL16 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
344,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-19200 CL16 FLARE X DUAL (16Gx2) [AMD전용]
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,400MHz / 1.20V / 메모리 타이밍 : 16-16-16-39
350,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-24000 CL16 TRIDENT Z ROYAL 골드 (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,000MHz / 1.35V / LED색상: RGB / XMP / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / POLYCHROME / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-38
360,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-24000 CL16 SNIPER X SXK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
360,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-24000 CL16 TRIDENT Z ROYAL 실버 (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,000MHz / 1.35V / LED 색상: RGB / XMP / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 메모리 타이밍: 16-18-18-38
380,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 SNIPER X SXW (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
380,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 SNIPER X SXK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
380,000
CORSAIR DDR4 32GB PC4-21300 CL16 VENGEANCE PRO RGB WHITE (8Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
386,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 TRIDENT ZSK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
400,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 TRIDENT ZSW (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
400,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 TRIDENT ZKW (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 메모리 타이밍 : 16-18-18-38
400,000
G.SKILL DDR4 32G PC4-19200 CL15 TRIDENT Z RGB (8Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 32GB / 2,400MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / 메모리 타이밍 : 15-15-15-35
410,000
CORSAIR DDR4 32GB PC4-24000 CL15 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / 포함 / Dimm / 32GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 15-17-17-35
415,000
   2 3 4
개인정보처리방침 이용약관 회사소개 고객센터 사업자정보확인
(주)제이앤피컴퍼니
대표: 김찬영 대구 중구 문화동 2-3번지 (교동2길 31)
사업자등록번호 : 504-81-91531
통신판매업신고번호 : 대구중구 2486호 개인정보책임자 : 김호진
고객센터 : 1588-4663 / FAX : 053)426-8365 / pczone2015@naver.com
Copyright 2017 epczone. All right reserved